İlan:Siber Güvenlik Ar-Ge Mühendisi-PROFEN Şirketler Grubu (06/14/2020)

PROFEN Şirketler Grubu tarafından yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetleri kapsamında, makine öğrenmesi, program analizi, optimizasyon, yapay zeka (AI) ve formal yöntemleri kullanarak siber-fiziksel sistemlerin siber güvenliğinin (cybersecurity) ve esnekliğinin (resiliency) sağlanması için gerçekleştirilecek Ar-Ge projelerinde görev yapacak mühendis ve araştırmacılar istihdam edilecektir. Projelerde siber-fiziksel sistemlerin modellenmesi, güvenlik açığı analizleri, siber saldırı algılama ve iyileştirme konularında temel yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Gerekli yetenekler:

 •   Temel düzeyde uydu iletişimi ve uydu iletişim sistemleri kavramlarını anlamaya yönelik güçlü analitik becerilere sahip olma,
 •    Yüksek seviyede programlama bilgisi,
 •    Teknik konularda güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerileri,
 •    Bağımsız olarak veya proje ekibiyle birlikte çalışabilme.

Gerekli Deneyim:

 •  Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Fizik, Matematik veya ilgili alanlarda en az lisans diploması,
 •  En az üç (3) yıllık ilgili profesyonel iş deneyimi veya siber güvenlik alanında yüksek lisans/doktora diploması.

Aranan Nitelikler:

Aşağıda listelenen niteliklerden bir veya daha fazlasına sahip olan adaylar değerlendirmeye alınacaktır:

 •    Programlama dillerine hakimiyet ( C/C++, C#, Java, Python, Assembly, MATLAB),
 •    Rust, Scala, ML, Racket, Common Lisp, Haskell gibi bir veya daha fazla dilde işlevsel programlama deneyimi,
 •    Bellek/süreç/iş parçacığı (thread) yönetimi gibi işletim sistemi seviyesi süreçlerde deneyim,
 •    Ağ işlemleri ve ağ güvenliği bağlamında yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında deneyim,
 •    Siber güvenlik açığı keşfi deneyimi,
 •    Linux ve/veya Windows ortamında çekirdek geliştirme ve/veya sürücü geliştirme,
 •    Statik/dinamik/sembolik program analizi,
 •    Matematiksel analiz ve optimizasyon,
 •    Sinyal işleme,
 •    JIRA, Confluence ve Bitbucket gibi araçları kullanarak çevik süreçlerle Ar-Ge proje (tercihen TEYDEB projeleri) deneyimi.

Başvuru Linki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!