Microsoft Windows DirectComposition RemoveBindingManagerReferenceFromTrackerIf Gereksiz Kullanım Sonrası Ayrıcalık Yükseltme Güvenlik Açığı

CVE ID CVE-2020-1382 CVSS SKOR 7.8, (AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H) ETKİLENEN ÜRETİCİ Microsoft ETKİLENEN ÜRÜN Windows ZAFİYET DETAY Bu güvenlik açığı, yerel saldırganların etkilenen

Devam
error: Content is protected !!