Microsoft Exchange Server Exchange Denetim Masası Sabit Şifreleme Anahtarı’nda Uzaktan Kod Yürütme Güvenlik Açığı

CVE ID CVE-2020-0688 CVSS SKOR 8.8, (AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H) ETKİLENEN ÜRETİCİ Microsoft ETKİLENEN ÜRÜN Exchange ZAFİYET DETAY Bu güvenlik açığı, uzak saldırganların Microsoft

Devam

Microsoft Office Grafiği’nde Yığın Tabanlı Arabellek Taşması Uzaktan Kod Yürütme Güvenlik Açığı

CVE ID CVE-2020-0652 CVSS SKOR 7.8, (AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H) ETKİLENEN ÜRETİCİ Microsoft ETKİLENEN ÜRÜN Office ZAFİYET DETAY Bu güvenlik açığı, uzak saldırganların Microsoft

Devam
error: Content is protected !!